شرایط ثبت آگهی در نماپت

برای ثبت آگهی در نماپت ابتدا باید یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.

ثبت آگهی در نماپت رایگان می باشد و تا یکماه در سایت نماپت نمایش داده می شود.

بعد از یکماه آگهی شما منقضی می شود و در صورت نیاز باید مجدد اقدام به ثبت آگهی نمایید.

هر حساب کاربری مجاز به ثبت تعداد مشخصی آگهی در روز می باشد.

در هر آگهی فقط می توانید یک کالا، خدمت، موقعیت شغلی، ملک و ... را ثبت نمایید.

هر کدام از موارد آگهی فقط در یک شهر قابل انتشار می باشد.

آگهی های تکراری در نماپت منتشر نمی شوند.