ویرایش و یا حذف آگهی

در صورت تمایل می توانید آگهی خود را در سایت نماپت ویرایش و یا حذف نمایید.

برای ویرایش آگهی خود از قسمت آگهی های من وارد مدیریت آگهی شوید.

چناچه پس از تایید و انتشار آگهی، آن را ویرایش نمایید، آگهی شما مجدد بررسی می شود و پس از تایید، منتشر می شود.

در ویرایش آگهی های منتشر شده در نماپت، امکان تغییر شماره تماس، آدرس و دسته بندی امکان پذیر نیست.