هزینه درج و ارتقاء آگهی در نماپت

هزینه ثبت آگهی در نماپت رایگان می باشد.

برای افزایش بازدید آگهی خود می توانید از گزینه فوری و یا ارتقاء استفاده نمایید.

هزینه گزینه فوری و ارتقاء در سایت نماپت مبلغ 5.000 تومان می باشد.

با انتخاب گزینه فوری، آگهی شما به مدت 7 روز با برچسب فوری در سایت نماپت نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه ارتقاء، آگهی شما به مدت 1 روز جزو جدیدترین آگهی های دسته بندی انتخاب شده نمایش داده می شود.