قوانین و مقررات کلی نماپت

استفاده از نماپت به منزله مطالعه و موافقت شما (کاربر نماپت) با قوانین، مقررات و شرایط درج شده در سایت نماپت می باشد که در تاریخ 1402.05.04 تنظیم شده است. لازم به ذکر است بسته به شرایط و با توجه به تخصصی بودن سایت نماپت (اولین آگهی نامه آنلاین تخصصی حیوانات خانگی و آکواریوم) امکان به روز رسانی و تغییر قوانین و مقررات و شرایط درج شده جهت ارائه هر چه بهتر خدمات، برای نماپت محفوظ است و استفاده از خدمات نماپت و درج آگهی توسط کاربر به معنی پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات و شرایط نماپت می باشد.