رعایت حریم خصوصی در نماپت

کاربر با استفاده از خدمات سایت نماپت، رضایت خود را به جهت ذخیره سازی بی قید و شرط اطلاعات شخصی و شماره تماس اعلام میدارد و به نماپت اجازه می دهد از اطلاعات ذخیره شده به جهت ارتباط با کاربران، تبلیغات، جلوگیری از مزاحمت و کلاهبرداری و ... و همچنین اهداف توسعه ای استفاده نماید. بدیهی است نماپت، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از نشر اطلاعات کاربران را وظیفه خود می داند.